Poszerzona Rada Generalna

W dniach 14-26 lutego 2018 w Rzymie odbywa się spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej w której uczestniczy 26 sióstr reprezentujących poszczególne prowincje i delegatury oraz członkinie Rady Generalnej. Jest to pierwsze spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej po ostatniej Kapitule Generalnej. Siostry gromadzą się aby pomóc sobie nawzajem w słuchaniu, rozeznawaniu i podejmowaniu decyzji z myślą, że chociaż na co dzień żyjemy i posługujemy w różnych częściach świata jesteśmy JEDNOŚCIĄ. Spotkaniu towarzyszy myśl: “Jeśli nie odważymy się dziś, to kiedy?”
Podziel się