Łk 17, 5-10

Służyć z pokorą

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?

Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

Przedziwna ta rozmowa uczniów z Jezusem! Chcą więcej a On wskazuje na takie małe ziarenko. Pragnienie wiary i jej wielka potrzeba w życiu człowieka zestawiona jest z małością ziarna. A może od tego się zaczyna? Od potrzeby smaku… od konieczności odrzucenia mdłego posmaku bylejakości i bierności.

To codzienna wędrówka w poszukiwaniu wiary zaprawionej “gorczycą”czyli otwartą na zaufanie w Boże “tu i teraz”. Wczoraj jest historią, jutro do nas nie należy, dziś jest darem. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. 

s. Beata