Litania do Św. Rodziny

modlitwa
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże – Święta Trójco Jedyny Boże – Jezu, Zbawicielu świata – Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany – Jezu, skarbie Świętej Rodziny – Święta Maryjo, Królowo nieba – módl się za nami. Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko – Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny – Święty Józefie, Ojcze – żywicielu Jezusa – Święty Józefie, czysty Oblubieńcze Maryi – Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny – Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się Bogu – bądź zawsze z nami. Święta Rodzino, którą obraliśmy sobie za wzór – Święta Rodzino, umiłowana przezOjca Niebieskiego – Święta Rodzino, prowadzona przez Ducha Świętego – Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa – Święta Rodzino, jaśniejąca w oczach Boga – Święta Rodzino, postrachu piekła – Święta Rodzino, przybytku wszelkich cnót – Święta Rodzino, świątynio Bóstwa – Święta Rodzino, Tabernakulum Boga żywego – Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi – Święta Rodzino, uboga i pracowita – Święta Rodzino, pokorna i pokutująca – Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia – Święta Rodzino, chwalebna w utrapieniach – Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy – Święta Rodzino, uwielbiona przez Mędrców – Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda – Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu – Święta Rodzino, Zachwycie Patriarchów – Święta Rodzino, przykładzie wszystkich cnót – Święta Rodzino, czczona przez Aniołów – Święta Rodzino, wzorze wszystkich świętych Święta Rodzino, ozdobo nieba – Bądź nam łaskawa – prosimy Cię, wysłuchaj nas. Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała – Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata – Bądź nam siłą w walkach i próbach – Bądź nam obroną przeciw atakom nieprzyjaciela naszego zbawienia – Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociechą w godzinie śmierci – Wspomagaj swą potężną mocą tych, którzy Cię wzywają z prawdziwą ufnością – Bądź Pośredniczką tych, którzy umierają w Panu i Orędowniczką grzeszników – Bądź wybawieniem dusz czyśćcowych i zbawieniem ufających Tobie – Bądź podporą dla słabych i zachętą dla niedoskonałych – Bądź zawsze Opiekunką naszego Stowarzyszenia – Bądź zawsze zwierciadłem sprawiedliwych i skarbem wiernych – Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych i wsparciem dla prawdziwych chrześcijan – Bądź zawsze podporą i obroną dla tych, którzy się Tobie poświęcili – Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami. P. Święta Rodzino, bądź uwielbiona przez wszystkie wieki W. I króluj na zawsze we wszystkich sercach. Módlmy się: Boski Zbawicielu, błogosław wszyskie nasze dzieła; wynagródź w sposób godny Ciebie wszystkich ich dobroczyńców i tych, którzy się przyczyniają do ich wzrostu. Użycz pokoju i wiecznego spoczynku naszym braciom i siostrom zmarłym w Stowarzyszeniu. Twoim sługom i służebnicom żyjącym na tej ziemi, udziel wszelkich potrzebnych łask, aby grzeszni się nawracali, sprawiedliwi uświęcali, a Święta Rodzina rosła ku Twojej chwale; ażebyś był znany i wysławiany przez wszystkie wieki wraz z Maryją i Józefem i abyś panował we wszystkich sercach; Ty, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.