“Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie.” (J 1,38-39) Formacja zakonna “domaga sie szczerej i prawdziwej odpowiedzi od osoby, która poszukuje woli Bożej”. (Art. 128 Konstytucji) Składają się na nią różne etapy: – postulat – pozwala pogłębić łaskę wiary i rozeznać swoje powołanie. W tym czasie osoba poznaje Instytut, “przygląda się” codziennemu życiu sióstr, ich zaangażowaniu itp. – dwuletni nowicjat – rozwija osobistą więź z Jezusem Chrystusem, przygotowuje do życia ślubami i posługi apostolskiej. Ten etap formacji domaga się modlitwy, refleksji i wyciszenia. – okres profesji czasowej – przez życie w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie pomaga umocnić powołanie, by przez śluby wieczyste oddać swoje życie Bogu już na zawsze. “Formacja nie kończy się z chwilą złożenia ślubów wieczystych. Konieczna jest ustawiczna formacja w zakresie życia wewnętrznego, nauki Kościoła i życia zawodowego. (…) Dzięki temu, każda z nas może odpowiadać Panu z coraz większą wiernością.” (Art. 48 Konstytucji)