Patronką naszej zakonnej rodziny jest
Matka Boża Pośredniczka Wszelkich Łask

Figura Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask jest biała, co oznacza Jej dziewiczą czystość. Na lewym ręku ma Dziecię Jezus, a w prawej trzyma berło; na głowie ma królewską koronę. Dziecię małą rączką wskazuje Maryję – są to prawdziwie znaczące gesty: Maryja jest Matką Jezusa, a On daje Ją nam za Matkę, jednakże jest ona także naszą Królową. Matka Boża Pośredniczka Wszelkich Łask jest w pełni Tą, którą Stowarzyszenie Świętej Rodziny czci jako swoją Patronkę, gotową zlewać na nas wszelkie dary od Ojca Niebieskiego.

Jakże piękny i pocieszający jest widok członków Świętej Rodziny, gdy przybywając ze wszystkich stron, ze wszystkich dzieł wznoszą swe ręce ku wspólnej Matce, Pośredniczce Wszelkich Łask, zatapiają się w tej samej miłości, w tym samym nabożeństwie i w ten sposób uprzedzają ową jedność, która w niebie utworzy z nich szczególną Rodzinę!”
(Piotr B. Noailles, Dobry Ojciec)

Maryjo Pośredniczko Wszelkich Łask, módl się za nami i wyjednaj nam łaski, o które Cię prosimy.

Podziel się