Pozytywny efekt modlitwy biedaka – XXX Niedziela Zwykła

Pokorny celnik z dzisiejszej Ewangelii zostaje przez Boga usprawiedliwiony właśnie dlatego, że jest pokorny, bo mając świadomość jak wiele ciąży na jego sumieniu, “nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: ?Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!??.